Rikspolitisk forspill

Vi fikk i oppdrag å forme regionteatrenes framtid. Å stake ut kursen for teaterdekningen i Distrikts-Norge.

Lokalpolitisk forspill

Hvorfor ble Møre og Romsdal valgt for etablering av et av Norges første regionteater? Hvorfor falt valget på Molde som sted for et av de mest interessante kulturelle eksperiment i Norge etter Den andre verdenskrig?

Da den store verden kom til Molde - for andre gang

Vi som er født og oppvokst i «lille» Molde er usedvanlig privilegert. Til tross for at vi bare er besjela med ei gate, så har vi fått kjenne på den store verden opp til flere ganger. Det er både fole og kjøle det!

Fylkespolitisk forspill

Behandlingen i fylkeskommunen gikk tregt, til tross for at Stortinget hadde bestemt at Møre og Romsdal Regionteater skulle legges til Molde og Molde kommune raskt hadde tatt konsekvensen av vedtaket.