Teatret Vårt presenterer et repertoar av moderne og klassiske skuespill for barn, unge og voksne – av høy kvalitet. Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som henter skuespillere fra andre teatre - og som gjestespiller på andre scener. Vi samarbeider også internasjonalt med andre teatre i Europa. 

Teatret Vårt turnerer i hele Møre og Romsdal. Gjennom et år gjennomføres rundt 450 forestillinger og arrangement over hele Møre og Romsdal fylke. Teatret Vårt har fast scene og hovedkontor i kulturbygget Plassen, sentralt i Molde sentrum. Teatret Vårt har også fast scene på Arbeideren, sentralt i Ålesund sentrum. Det foreligger plan om å flytte fra jugendstilbygget Arbeideren og inn til ny moderne teatersal i Sørsidebygget i Kulturhavna i Ålesund.

Teatret Vårt har rundt 45 fast ansatte fordelt på kunstnerisk stab, teknikere og verksteder, administrasjon og Kafé Kurt.

Teatret Vårt har en egen satsing for barn og unge. Les mer om Scenekunst for barn og unge.

AS Regionteatret i Møre og Romsdal eies av Møre og Romsdal fylke, Molde kommune, Ålesund kommune og Noregs Ungdomslag, Møre og Romsdal. En sentral bidragsyter er Kulturdepartementet.

Teatret Vårt, Regionteatret i Møre og Romsdal ble etablert i 1972, og er landets nest eldste regionteater. Fra starten i 1972 fram til 1991 var teatret allmøtestyrt. Morten Borgersen var første teatersjef og satt i perioden 1992 ut 1997. Edvard Hoem var teatersjef i perioden 1998 til 2000. I tiden 2000 og ut 2011 var teatret styrt av Carl Morten Amundsen. Thomas Bjørnager var teatersjef fra 1. januar 2012 til 31. juli 2019. Fra 1. august 2019 er Kristian Lykkeslet Strømskag teatersjef ved Teatret Vårt.

I 2010 opprettet AS Regionteatret i Møre og Romsdal en avdeling som produserer scenekunst for barn og unge. Avdelingen het fra starten Barneteatret Vårt og skiftet så navn til Scenekunst for barn og unge høsten 2017. Kunstnerisk leder fra starten og til 2015 var Eva Mørkeset. Cecilie Lundsholt var kunstnerisk leder for avdelingen fra 2015 til sommeren 2019. Vera Krohn Svaleng var kunstnerisk leder fra høsten 2019 til sommeren 2023. Fra 1. januar 2024 er Zezé Kolstad ansatt som avdelingsleder for Scenekunst for barn og unge i Ålesund.


Styrets sammensetning

Møre og Romsdal fylkes representanter
Leon Aurdal, styreleder
Ingvild Aas, styremedlem
Roger Bach, styremedlem
Kjersti Andersen, varamedlem

Molde kommunes representanter
Einar Hernborg, styremedlem
Ingvild Espelid Wold, varamedlem

Ålesund kommunes representanter
Oskar Skulstad, styremedlem
Kari Grindvik, varamedlem

NUMØRs representanter
Aud Solveig Pedersen Malmedal, styremedlem
Reidun Flatøy, varamedlem

Ansattes representanter
Jonas P A Fuglseth, styremedlem 
Johanna Mørck, 1. varamedlem 
Monica Hagset 2. varamedlem