Molde

Teatrets Venner har ca. 500 medlemmer og har til felles: Vi er interesserte i teater og vi setter pris på at Teatret Vårt er en del av kulturlivet i byen og distriktet.

Om foreningen
Som medlem i foreningen vil du komme tettere på teatret gjennom medlemsinformasjon digitalt, nyhetsbrev, samt medlemsbladet «Innkikk». Medlemmer får billetter til rabattert pris og invitasjoner til ulike medlemsarrangement. I forbindelse med Teaterfesten er ekstra rabatt til teatervenner. Venneforeningen arrangerer quizkvelder i Kafe Kurt og inviterer til lesesirkel i forbindelse med enkelte teateroppsetninger. Styret i venneforeningen er glad for innspill i forhold til hvordan vi kan arbeide enda bedre for å fremme interessen for scenisk kunst, så ta gjerne kontakt. Foreningen ble etablert med eget styre i 2003 og ledes i dag av Lisbeth Schødt Sørensen. Foreningen er også medlem i Teatervenner Norge. Teatrets Venner utgir medlemsbladet Innkikk. 

Innkikk våren 2020

I medlemsbladet Innkikk kan du blant annet lese om årets Teaterfest og bli litt bedre kjent med flere av de som enten skal på scenen eller som står bak forestillingene på en eller annen måte.

Det er også mulig å lese artikler skrevet i tidligere utgaver.

Medlemsarrangement
Foreningen arrangerer Teaterfest i mars hvert år, i tillegg til Høstfest og mindre Opplev mer arrangement. 

Quiz
Teatrets Venner arrangerer quiz en gang per måned i Kafé Kurt. Her kan man komme og bryne seg på varierte spørsmål. Et lag kan bestå av opp til seks personer, har du ikke et lag før du kommer, så er det bare å møte opp og bli med på et av lagene som er der fra før. 
Oversikt finner du her. Gratis å delta.

Stipend og Fiskerjenten
Teatrets Venner har en stipendordning for ansatte ved Teatret Vårt. Dette er et stipend for kompetanseheving, for å videreutvikle sitt talent eller gjennomføre et prosjekt. Stipendet deles ut en gang per år. Fiskerjenten er en pris som Teatrets Venner v/styret kan dele ut en gang i året til en eller flere personer som har gjort en særlig innsats eller vist et særlig talent, på eller utenfor scenen, for Teatret Vårt.

Lesesirkel
Teatrets Venner har egen lesesirkel som leser manus i forbindelse med utvalgte forestillinger. Opplegg rundt lesesirkel kan variere fra gang til gang, og de som er med har selvsagt anledning å komme med forslag. Noen ønsker kun å lese manus og det er også greit. Her er det plass til flere. Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt.  Kontaktperson er Margaret Andersen. Telefon 958 83 792.
Epost: marg-and@online.no

Teatervert
Venneforeningen har ca. 40 frivillige som i tillegg er teaterverter på forestillingene her på Plassen. Teatervertene gjør en stor innsats til nytte for både teatret, publikum og venneforeningen, en ordning som har blitt til gjensidig nytte og glede for Teatrets Venner og Teatret Vårt.  Teatret Vårt arrangerer kick off i forkant av hver sesong. For spørsmål eller interesse send en e-post til: venn@teatretvart.no

Gavefond
Teatrets Venner er opptatt av hvordan vi kan bidra til å få flere barn og ungdommer til å finne veien inn i teatersalen. Ikke alle har midlene og erfaringen viser at det ofte kan være en utfordring å få denne gruppen inn i teatret. Med inntekter fra teatervert-ordningen har venneforeningen derfor opprettet et gavefond. Med årlige bidrag til gavefondet gir venneforeningen Teatret Vårt mulighet til å tilby forestillinger til barn og ungdom gjennom skolene. 

Medlemsfordeler Teatervenner Norge
Som medlem i foreningen har man også medlemsfordeler via landsforbundet Teatervenner Norge.
På ulike scener får du opptil 20-30% billettrabatt. Her får du oversikt over alle rabatter. 

Styret består av: 
Lisbeth Schødt Sørensen (leder), Olaf Holm (nestleder) Dirk Hauenschild, Synnøve Ulleland og Leif Terje Bergseth
Varamedlemmer: Kristin Øien og Synnøve Kåresen

Priser 2020
Ordinær kr. 300. Medlem nr. to (og påfølgende) i samme familie kr. 200. Student (ungdom) kr 100.
50% på medlemskapet ut 2020 | Ordinær kr. 150 og medlem nr. to kr. 100
Medlemsavgiften kan betales via faktura eller vipps #130943.

Arbeidsprogram, årshjul og årsmelding
Årsmelding 2019 
Årshjul og arbeidsprogram 2020

Bli medlem?

Gruppe


I Teatret Vårts personvernerklæring finner du mer informasjon om hvordan vi håndterer deres personopplysninger.

Hvis du har spørsmål knyttet til dette, vennligst kontakt Solveig Mordal Vågen, solveig@teatretvart.no, ved Teatret Vårt.