Når vi blir gamle, tror jeg vi kommer til å fortelle om dette året til våre barnebarn. 2020. Året med korona. Året da alt ble stengt ned. For så sakte åpne opp igjen. Skritt for skritt. To skritt frem, ett, kanskje to tilbake. Like fullt fremover. Sakte og forsiktig. 

I Møre og Romsdal har vi sluppet unna de verste smittebølgene. Vi har vært heldige – og flinke. På tampen av året skylder vi både helsevesenet og kommunene våre en stor takk. På grunn av deres arbeid, har vi kunnet leve nokså normalt utover høsten og fått mulighet til å vise teaterforestillingene i hele fylket. Det er ganske unikt når vi ser rundt oss i resten av landet. På Teatret Vårt er vi takknemlige. Vi har kunnet gjennomføre et tilnærmet normalt program denne høsten, dog med halve saler. Men de halve salene har vært besøkt av hele mennesker. Hele menneskene som har fått se gode og fullverdige teaterforestillinger. Dette er takket være iherdig innsats, utallige arbeidstimer og en sterk vilje internt på Teatret Vårt. Jeg er dypt takknemlig og imponert over hva teatret har fått til, til tross for omstendighetene rundt oss. Ledetråden vår har vært at så lenge vi får lov spille teater, så skal vi spille teater – også for bare fem-ti publikummere; og vi skal lage teater med samme ambisjoner og kvalitet som alltid. Vi får offentlig tilskudd som skal glede publikum i hele fylket. Det har vi tatt på alvor.

Det har vært fantastisk å se at forestillingene uten unntak har blitt godt mottatt og godt besøk. Vi opplever et stort eierskap til teatret i hele fylket. I dette spesielle året, er vi ekstra takknemlige for oppslutningen, tilstedeværelsen og engasjementet.

Vi er et teater som er lite og sårbart, men samtidig et teater som har en styrke i størrelsen. Vi har vist at vi er fleksible og kan endre kurs raskt. Det har blitt veldig tydelig i denne tida. Teatret Vårt er et av de få teatrene i Norge som rakk å få til premiere på nye produksjoner våren 2020. 

I løpet av siste halvår har vi vært heldige å få vist forestillingene Vårsøg 75 år, Alle fantastiske ting, Stjernemateriale, Julekveld med Teskjekjerringa, Deilig er jorden, Grevinnen og hovmesteren 2.0 og Skumringstimen. Spesielt må likevel nevnes at Slåttekar i himmelen var en av de siste store hendelsene i teater-Norge før nedstenging med premiere i Oslo 7. mars, og en av de første store premierene i høst. Vi må fortsatt klype oss i armen over at vi har gjennomført Slåttekar i himmelen på turné i hele Møre og Romsdal. Teatret har i alt hatt 17 personer på veien for å avvikle forestillingen. Nær 6000 publikummere har sett Slåttekar i himmelen til tross for korona-restriksjoner. Det er opp mot publikumsrekord for Teatret Vårt.  

Vi er i full gang med et spennende vårprogram med tre premierer allerede i januar; Sportskoret, Scener fra et ekteskap og ungdomsforestillingen Habitat. Og i mars er det premiere på Virvelvind, basert på Ane Bruns låter.

Teaterbesøk og kultur er viktig for fellesskapet. Det er lett å føle seg ensom, dersom man ikke får muligheten til å dele opplevelser med andre. Jeg tror mange av oss har savnet mye det siste året. Vi kunne nok ikke fått en tydeligere påminnelse om at vi trenger fellesskapet rundt oss.

De siste årene har vi også i Norge opplevd økt polarisering; latterliggjøring av andres meninger; mindre tillit til kunnskap; giftige kommentarfelt; mistenkeliggjøring; konstruerte fiendebilder; harde fronter og debatter. Teatret kan på sitt beste være enn motvekt til alt dette - teatret er et sted for lange tanker, grundigere refleksjoner og større perspektiv. Det trenger vi kanskje mer enn tidligere i 2021.

Kanskje kommer våren med økt behov og forståelse for fellesskapets verdier, kanskje ser vi hverandre på en ny måte og med åpnere blikk. Det er lov å håpe og se fremover slik som Hans Hyldbakk: "Straks eg får sjå første skimten av sola etter nyåret, tek eg til å lengte mot sommaren og seterdalane, og sterkare og heitare blir denne lengten etter kvart som vårsmaken kjem i lufta og vinteren slepper taket."

Teatret Vårt skal gjøre sitt for å bidra til øyeblikk av gjenkjennelse, refleksjon og forargelse; latter, emosjoner og tanker. Vi skal jobbe på for magiske opplevelser for store og små – i hele Møre og Romsdal.

Å du, å du, kår sårt å selt e stoinna,
når sola skin frå kvite høgdå ned.
Da væt e vårn han e kje lenger oinna
at e får levva slik æn sommar te.

(Hans Hyldbakk)

 

Med ønsker om en god jul og godt nyttår fra alle oss på Teatret Vårt,   

Kristian Lykkeslet Strømskag 
teatersjef