Et svært viktig smitteverntiltak er at folk ikke kommer til forestillingene våre dersom de er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Vi refunderer derfor billetter ved kansellering senest 1 time før forestilling, og dette gir muligheter for å kunne kjøpe restbilletter. 

Digital venteliste 
På forestillingene i Molde kan du selv registrere deg på en digital venteliste. Gå inn på aktuelle forestillingers billettlink og registrer deg med nødvendig kontaktinfo. Dersom det blir ledige billetter, vil du vil få tilsendt epost med en betalingslink. 

Denne løsningen har vi kun i Molde. For eventuell venteliste på turné, kontakt lokal arrangør. 

Det er fortsatt noen ledige billetter på Det norske teatret i Oslo.

slåttekar venteliste.png

Du kan sette deg opp på digital venteliste på forestillingene i Molde.