Jeg følte på en veldig god stemning i forestillingen, preget av trygge og dyktige aktører på scenen. 

Damene hadde nydelige stemmer, og jeg ble virkelig imponert over skuespillerprestasjonene til den flotte operasangeren. Jeg satte pris på hvordan forestillingen satte fokus på utenforskap.

Jeg arbeider til daglig med aktiv bruk av sang og musikk i arbeidet med demenspasienter gjennom Kor Kjekt på Råkhaugen og ser hvordan det bidrar til å redusere angst og gjøre personer med demens mindre deprimerte.

Sang- og musikk-deltagelse bidrar til mestring, glede, samhold og omsorg. Personer som lever med en demenssykdom og som synger i kor bidrar også til mer åpenhet om sykdommen, som igjen gjør denne mindre tabubelagt og øker menneskeverdet.

Jeg koste meg gjennom hele forestillingen og anbefaler den varmt til andre. 

Takk for en minneverdig opplevelse!