Grunnet smittevern blir årsmøtet i Teatret Vårt salen og alle påmeldte vil få tilsendt billett med nummererte plasser og med avstand til andre publikummere. Påmelding til billett@teatretvart.no.
Du kan kombinere årsmøtet med forestillingen Virvelvind, som spilles samme kveld kl. 19.30. 

Sakliste

  • Valg av ordstyrer og referent
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Gjennomgang av årsmelding
  • Forslag til arbeidsprogram for 2021
  • Innkomne saker v/ Anne K. Wold
  • Valg av leder og styremedlemmer
  • Valg av valgkomite for 2021

En liten samtale mellom teatersjef Kristian L. Strømskag og styremedlem Olaf Holm

Sakslisten følger vedtektene. Alle medlemmer kan fremme forslag til årsmøtet, og disse må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.

Alle som deltar på årsmøtet får årsmelding tilsendt på e-post i forkant. 

Velkommen!