Vi søker inspisient

Utfordrende og allsidig stilling i et trivelig og kreativt miljø

Teatret Vårt er fylkets eget teater med hovedkontor i kulturbygget Plassen i Molde. Vi har en egen avdeling for scenekunst for barn og unge i Arbeideren kulturhus i Ålesund. Vi turnerer i fylket med de fleste av våre forestillinger. Som inspisient jobber du selvstendig og i team med dine kollegaer i produksjonsavdelingen og sammen med de andre avdelingene på teatret.

Teatret Vårt søker inspisient (vikariat i 100% stilling)

Vi søker en person med relevant utdanning og teatererfaring. Vi ønsker at vår inspisient skal inneha gode lederegenskaper, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.

Inspisienten er organisatorisk plassert under produksjonssjef og rapporterer til denne. Inspisienten er et bindeledd mellom regissøren og produksjonssjef.

Inspisienten setter opp ukentlige prøveplaner. Videre sørger inspisienten for at alle som jobber med forestillingen har den samme informasjonen og kommuniserer seg imellom. 
Jobben inneholder både kontorarbeid og praktisk arbeid.

Inspisienten kan settes til å avvikle både lys, lyd og annet under forestillingen.

For nærmere informasjon kontakt produksjonssjef Elin Nyheim 958 51 908 eller direktør Knut L. Høgset 909 80 157.

Ansettelsesperiode 1.1. 2024 - 31.12. 2024.
Søknadsfrist er 8. oktober 2023.

Søknaden sendes elektronisk til soknad@teatretvart.no

Attester og vitnemål fremlegges på forespørsel.