Denne evalueringen fyller du ut etter at du har sett teaterforestillingen Habitat og sammen med klassen eller gruppen har gjort etterarbeidet. Hvis du ikke har vært med på etterarbeidet kan du hoppe over spørsmål 1 - 3. Evalueringen er anonym. Spørsmål merket med * er obligatorisk. Spørsmål uten * er frivillig å svare på. Svarene kan gjerne være korte.

Gruppe