Bondetinget

Dokumentarteater om norsk landbrukspolitikk

Landbruket har vore i ei rivande utvikling i Norge dei siste tiåra. No produserer knapt 36.000 bønder meir mat, og det billigare, enn 350.000 bønder gjorde etter krigen. Aldri før har så mange produsert så mykje for så lite.

Noko er stole frå dei norske distrikta. Konsekvensane er utarma bygder, nedlagde gardar, utdøyande bygdesamfunn og eit raseri som feiar over landet vårt. Vil bygdene våre overleve?

Bondetinget er ei undersøking og eit djupdykk i historia med fokus på dei dramatiske 1970-åra. Vi samlast til bondeting for å granske paradoksa mellom uttalt landbrukspolitikk og dei faktiske resultata. Gjennom iscenesette samtalar, talar og historiske møte tek skodespelar Kyrre Eikås Ottersen oss innom mellom anna Øksnesutvalet, Hitra-opprøret og opptrappingsvedtaket. Han gestaltar ei heil rekke personar på dialekt, blant andre Jan E. Mellbye, Einar Gerhardsen og Helge Bergo.

Møre og Romsdal er eit stort landbruksfylke som har gjennomgått alarmerande endringar sidan tusenårsskiftet: Talet på gardsbruk i fylket gått ned med 37 prosent, talet  på mjølkeproduksjonsbruk er halvert og vi er blant dei fylka der mest dyrka og dyrkbar jord blir omdisponert til andre føremål. Teatret Vårt besøker samfunnshus i heile fylket med denne viktige framsyninga.

Bondetinget er produsert av Teater Vestland i samband med at Norges Bondelag feira 125 år i teneste for den frie, norske bonden i 2021. 

Turne våren 2022, flere spillesteder kommer. 

Kjøp billett

Av
Torkil Sandsund

Regissør
Torkil Sandsund

Dramaturg
Aslak Moe

Lysdesignar
Krystian Myska

Visuelt uttrykk
Torkil Sandsund

Dekormålar
Charlotte Rintler

Medverkande
Kyrre Eikås Ottersen

Eit gjestespel frå
Teater Vestland

Basert på samtalar med og bøkene til Helge Bergo:
«Norsk jordbruk – ei økonomisk slagmark» (Samlaget) og “Avviklinga av den norske bonden” (Vestlandsforlaget). 

torsdag 21.4.22 kl 19.00
Bondetinget
Sykkylven kulturhus, Sykkylven
lørdag 23.4.22 kl 19.00
Bondetinget
Arbeideren kulturhus, Ålesund
søndag 24.4.22 kl 19.00
Bondetinget
Framtun, Rogne
tirsdag 26.4.22 kl 19.00
Bondetinget
Myra kulturhus, Vestnes
onsdag 27.4.22 kl 19.00
Bondetinget
Bygdahuset Vonheim, Malmefjorden
torsdag 28.4.22 kl 19.30
Bondetinget
Teatret Vårt, Molde
fredag 29.4.22 kl 19.30
Bondetinget
Teatret Vårt, Molde
mandag 2.5.22 kl 19.00
Bondetinget
Martin Linge-huset, Valldal
tirsdag 3.5.22 kl 19.00
Bondetinget
Kårvåghallen, Averøy
onsdag 4.5.22 kl 05.00
Bondetinget
Veiholmen samfunnshus, Smøla
torsdag 5.5.22 kl 19.00
Bondetinget
Aure Arena, Aure
fredag 6.5.22 kl 19.00
Bondetinget
Sellanrå, Tingvoll