Om vennskap, alderdom og demens

Teaterfest 2021

Møt skuespillerne Astrid Overaa og Peter Drabløs i samtale med professor Else Lykkeslet på avdeling for helse- og sosialfag på Høgskolen i Molde om hvordan det kan være å bli gammel. Else Lykkeslet har deltatt i prosjektet "Dikt og demens" der personer som lever med demens har bidratt til diktsamlingen "Tellagulla". GRATIS

Astrid Overaa og Peter Drabløs har gjort seg mange tanker rundt alderdom og det "å bli litt surrete" i forbindelse med arbeidet med Skumringstimen. Else Lykkeslet har vært med i prosjektgruppen for prosjektet "Dikt og demens" som en av representantene fra Høgskolen i Molde.  Som del av et forskningsprosjekt  deltok hun som observatør i poesigruppene og har også vært med og forfattet artikler om prosjektet. Sammen har de tre en samtale om det alderdom, vennskap og demens med ulike innfallsvinkel, men med det til felles at formidler en innsikt i hvordan det kan være å bli gammel.

Om Tellagulla-prosjektet
Diktene i diktsamlingen Tellagulla er alle skrevet av personer som lever med en demenssykdom. Alle er eller har vært brukere ved Råkhaugen dagsenter for personer med demens  i Molde. Diktene er blitt til gjennom  prosjektet "Dikt og demens"; et samarbeidsprosjekt mellom Råkhaugen og Høgskolen i Molde. Prosjektet har utgangspunkt i poesigruppene som drives ved Råkhaugen  dagsenter, der personer med demens er deltakere. Det deltakerne forteller, blir skrevet ned eller tatt opp på bånd. Gjennom forsiktig redigering  er noen ord og noen ganger også setninger  fjernet,  og ordene formulert som dikt. Ingenting er lagt til, alle ord og vendinger er deltakernes egne. Det er et håp at diktene skal gi en innsikt i i hva det å leve med demens også kan være.