Du er leder av venneforeningen til Teatret Vårt i Molde. Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg har mange «roller» og mange relasjoner som er det som gir livet verdi og gjør at man føler at man er noe for noen: Kone, mor, svigermor, bestemor, datter, søster, tante, venn, en profesjonell rolle, kollega mm.

Hvordan kom du først i kontakt med teater?
Jeg vokste opp i Vistdalen og første kontakt med teater var amatørteater og tradisjon med skuespill 3. juledag på samfunnshuset. Pappa var med der, så min første opplevelse var nok å se han spille. Som 5- åring var jeg på teater i Oslo og det som ga sterkest inntrykk der var at jeg ble hysjet på da jeg spiste sjokolade! 

Jeg så Teatret Vårt sin første forestilling Tvillingene i Vistdalen da jeg var 12 år og det husker jeg som en flott og ny opplevelse. Scena var bygd opp midt i salen og det i seg selv var overraskende og jeg tror at Knut Walle var veldig akrobatisk om jeg husker riktig og at det var moro.

Et utvalg av medlemmene i Teatrets Venner er også teaterverter. Kan du fortelle litt om hvordan er det å være teatervert?
Jeg meldte meg som teatervert da Plassen åpnet, og syntes var stas å være vert i byens storstue med et mangfold av opplevelser. Jeg fikk god opplæring og det var god støtte fra de som hadde ansvar for vertene. Dette arbeidet vektlegges og jobbes med og er en viktig oppgave for styret i venneforeningen. Vertene møter som regel publikum først og jobber med at alle skal tas imot på en vennlig og trygg måte. Og om noen evt. skulle være misfornøyd, arbeider vi for å imøtekomme publikum på en god måte, slik at de likevel skal ønske å komme tilbake.

Du ble valgt inn i styret til venneforeningen. Hvordan opplever du det?
Det var gledelig å bli spurt om å stille som vara til styret i venneforeningen og vervet var først og fremst en kilde til fine opplevelser og samarbeid med engasjerte folk fra venneforeningen og Teatret Vårt. Utfordringen og et ønske er å få med flere unge i styret og som publikum i teatret. 

I 2021 sa du ja til å bli leder av denne foreningen, fortell litt om oppgaver og samarbeidet med Teatret Vårt? 
Å være leder medfører naturlig nok mere ansvar og flere oppgaver, men samarbeidet med Teatret Vårt er det jeg vil kalle unikt når man er i en frivillig organisasjon. Oppgavene til venneforeningen er å støtte opp om og formidle det som skjer i teatret, samt at vi kan komme med innspill og ønsker, f.eks om Opplev mer arrangement, programposter til Teaterfesten, medlemsarrangement med mer. 

En av dine/styrets oppgaver er å dele ut stipend til en av de ansatte på teatret. Kan du si litt om hvor midlene kommer fra, hvordan seleksjonen foregår og hva det kan bety for de som får stipend og for Teatret Vårt?
Teatervertene er frivillige og «lønnen» vi får for dette arbeidet øremerkes til billettfond og stipend. På den måten vil vårt frivillige arbeid gi utvalgte grupper mulighet til å oppleve teater gjennom dette fondet, i tillegg til at ansatte ved Teatret Vårt kan videreutvikle sitt talent eller gjennomføre et prosjekt for teatret via stipendmidler. Alle ansatte ved Teatret Vårt kan søke om stipend ved å sende en begrunnet søknad. Styret i Teatrets Venner beslutter i samarbeid med teatersjefen hvem som tildeles stipend.

Helt tilslutt, har du noen anbefalinger eller noe annet du vil si om årets Teaterfest?
I Molde har vi jazzfestival om sommeren, Bjønsonfestival om høsten og Teaterfest om vinteren. Når dagene har blitt lengre og lysere og våren er i anmarsj kan Teatret Vårt og venneforeningen invitere til Teaterfest som varer en oval helg og vel så det! I år vil jeg si at vi har toppet programmet med egenproduserte forestillinger og gjestespill som mange gjerne reiser langt for å se. Vi har intervjuet flere av skuespillerne og du kan lese deres egne ord om forestillingene og hva de ønsker å formidle her i Innkikk. Hjertelig velkommen til Plassen og årets Teaterfest!

Synnøve Kåresen