Prøverom er en kunstnerisk utforskning av en idé. Profesjonelle teatergrupper får tilbud om en veileder som skal gi gruppen et nytt perspektiv i utforskningsstadiet av et prosjekt. Denne veilederen kan ikke være en person allerede tilknyttet kompaniet/prosjektet.

Teatret Vårt ønsker et tettere og åpnere samarbeid og utveksling med scenekunstnere, publikum og teatret. Vi ønsker at kompanier skal utforske teater for barn og unge. Slik ønsker vi å medvirke til at kompanier som dedikerer sitt kunstnerskap til denne publikumsgruppen skal få mulighet til utforsking og utprøvning av sine ideer og konsepter. I tillegg ønsker vi at publikum og utøvere skal møte hverandre – Hvem skaper vi teater for?

Prøverom kan være en slik visningsarena og møteplass. Som institusjon ønsker vi tettere kontakt med kompanier, og en dialog om scenekunst for barn og unge. Kompaniene får testet ut en idé, og som teater kan vi diskutere videre samarbeid med tanke på co-produksjoner der dette er aktuelt.

Målgruppe (publikum) for produksjoner som skal utvikles:
0-12 år

Ved tildelt Prøverom får teatergruppen:
Testet ut en idé
Lokaler og leilighet i opp til 5 dager for inntil 4 personer
Reise for inntil 4 pers, inntil 2000 kr pr. person
Publikum i riktig målgruppe
Betalt veileder i 2 dager. Inklusiv opphold, og reise (inntil 2000 kr)
Tidspunkt for avvikling av Prøverom: fem dager i tidsrommet 10. mars til 1. mai 2019
Gruppen står selv ansvarlig for å ta med teknisk utstyr, musikkinstrumenter med mer.
Mål arbeidsrom: 7×8 meter scene.
Personale: gruppen stiller selv med tekniker. 

Deltakerkriterier
Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell erfaring.

Betingelser
Norsk Skuespillersenter og Teatret Vårt må nevnes som støttepartner i all markedsføring av prosjektet, og logoene våre må benyttes i de sammenhengene der det er naturlig (nettside, flyer, plakat, program o.l.). 

At dere skriver en kort rapport (en halv A4-side) som vi evt kan gjøre tilgjengelig på våre hjemmesider og benytte i andre sammenhenger, der dere skriver om prosessen og hva dere oppnådde. Inkluder en oversikt over alle skuespillere og andre deltakere som var med på prøverommet, og legg gjerne ved bilder, link til video, link til hjemmeside osv.

En kort søknad/prosjektbeskrivelse skal inneholde
Presentasjon av kompani/scenekunstnere
Hva som ønskes å utforskes (den kunstneriske idéen).
Beskriv hvordan denne utforskningen skal foregå i Prøveromsuka.
Skriv tydelig målgruppe.
CV på alle involverte

Merk at skuespillere fra/med tilknytning til Møre og Romsdal blir prioritert ved tildeling våren 2019.


Send søknaden til linn@skuespillersenter.no. Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle deltakerkriteriene for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen tre uker etter fristen.