Den unge scenen er et nasjonalt prosjekt der Teatret Vårt er regional partner for Møre og Romsdal. 
Ungdom mellom 13 -19 år fra hele landet får muligheten til å jobbe med ny dramatikk for ungdom og får profesjonell veiledning, delta på regional festival med profesjonell tilrettelegging og til slutt samles utvalgte deltakere fra hele landet til nasjonal festival i Oslo. DUS ble opprettet i 2004 for å heve det faglige nivået på ungdomsteater i Norge.
Les mer her.


Har du spørsmål angående regional deltakelse i DUS i Møre og Romsdal - ta kontakt med:

Vera Krohn Svaleng
kunstnerisk leder scenekunst barn og unge
Teatret Vårt
vera@teatretvart.no
mobil  934 20 087