Vi søker skuespillere som har et spesielt engasjement for teater som kunstform, og som har et stort ønske om å arbeide mer med teater eller som har mye erfaring fra teaterarbeid allerede. Vi er interessert i skuespillere som har valgt én metodisk retning for sitt arbeid, eller som har en allsidig og diversert bakgrunn.

Alle etnisiteter og kjønn oppfordres til å søke.

Som ansatt på teatret får du mulighet til å:

 • arbeide med et eller flere unike teaterprosjekter
 • utvikle ditt virke som skuespiller gjennom samspill og samhandling med kolleger
 • være en aktiv og medskapende part i arbeidsprosesser ledet av andre
 • prøve ut nye metoder og innfallsvinkler til teaterarbeidet

Du er:

 • drevet av å fortelle historier for et publikum som er fysisk til stede
 • i stand til å drøfte kunstneriske forslag og vurderinger sammen med andre
 • i stand til å utforske, prøve og feile i en kreativ prosess
 • nysgjerrig på nye utfordringer, prosjekter, konsepter, tekster og kolleger
 • en våken lytter og samarbeidspartner

Hvis dette er noe for deg, send oss gjerne en søknad (1 a4-side) som forteller oss:

 • om deg som kollega og skuespiller
 • hvilke arbeidsmetoder du har utdanning i og/eller erfaring med
 • hvilke arbeidsmetoder du ønsker å utforske i ditt videre virke som skuespiller
 • hvordan du ser på den kreative arbeidsprosessen i teatret
 • hvorfor du har lyst til å arbeide på Teatret Vårt

Stilling: Skuespiller
Periode: Fra høsten 2021 og framover
Ansettelsesform: Prosjekt, med mulighet for forlengelse
Antall stillinger: Flere
Søknadsfrist: 1. februar 2021 

Send søknad, CV og eventuelle referanser til post@teatretvart.no

På bakgrunn av de innsendte søknadene vil et utvalg kandidater inviteres til auditions og intervjuer i mars 2021.

For spørsmål om stillingene eller søknadsprosessen ta kontakt med Vera Krohn Svaleng på epost vera@teatretvart.no