Teatret Vårt har et sterkt ønske om å intensivere innsatsen for å nå ut til en større del av befolkningen i fylket. I 2021 etablerte vi prosjektet TeaterNå som har vært svært vellykket. TeaterNå muliggjør at grupper som vanligvis ikke får ta del i profesjonelle kulturopplevelser får delta. 

Vi har levert gratis teaterskole for voksenopplæringen og flyktningetjensten og avholdt skrivekurs i Hustad fengsel. Forestillingene Teaterekspressen og Teaterrotta ble laget spesielt for nye publikumsgrupper. Vi har hatt flere tilrettelagte forestillinger for grupper med spesielle behov i alle våre tre byer og oppsøkt grupper i samfunnet som er underrepresenterte med hovedfokus på mangfold, inkludering og likestilling, herunder sosiale skiller, funksjonsnivå og etnisitet. Resultatet av TeaterNå er at vi har skapt møteplasser der flere innbyggere kan delta og få tilhørighet og ellers åpnet for at mennesker som ikke kan delta i kulturtilbud, likevel har fått et tilbud.

Tilbudet er svært etterspurt fra samarbeidspartnerne og i budsjettsøknaden for 2023 søkte vi om ekstra prosjektmidler. Det er veldig gledelig at arbeidet vårt er lagt merke til og satt pris på. Og at vi nå har fått tildelt midler i revidert nasjonalbudsjett. 

Lærer å snakke norsk friere gjennom teaterleik Romsdals Budstikke  Kopi _003_.jpg