Overraskelse 
Anledningen skulle vært årets Teaterfest i mars. Men som de fleste andre satt vi hjemme i sofaen i mars. Det ble ingen Teaterfest. Nå når Teatret Vårt igjen åpner for publikum med Alle fantastiske ting fant vi endelig anledning til å overraske deg med tildelingen av Fiskerjenten.   

Imponert 
Det er særlig for arbeidet med Alle fantastiske ting at Johanna får Fiskerjenten. – Vi har blitt godt kjent med Johanna siden hun kom til Teatret Vårt i 2016. Vi har sett henne i forestillinger som Helvete er de andre, Snekker Andersen og julenissen, Radio don Quijote, Brevduene, Tilnærmet lik, Høstsonaten, Romeo og Julie for å nevne noen. Med arbeidet hun har gjort i Alle fantastiske ting har hun imponert oss stort, sier en begeistret Lisbeth Sørensen.  

Involvering av frivillige 
Alle fantastiske ting er en forestilling som er blitt til etter initiativ fra Johanna selv i samarbeid med regissør Kjersti Botn Sandal. I fjor vår søkte Johanna Teatrets Venner om stipend for å utvikle prosjektet som nå har blitt til ferdig forestilling. Gjennom hele prosjektet har Johanna og Kjersti jobbet tett med ett dramaturgiat fra venneforeningen. Dramaturgiatet er en gruppe publikummere som har vært med underveis som «prøvekaniner» og har gitt tilbakemelding på hvordan ulike regigrep har opplevdes. Slik har Johanna fått bryne seg i møtet med publikum gjennom hele prosessen. Hans Høye og Synnøve Kåresen var begge med i dramaturgiatet. 
– Vi ble tatt på alvor. Det var mange ulike innfallsvinkler på tilbakemeldingene fra dramaturgiatet, og alle ble hørt og tatt vare på. Vi følte at vi fikk bidra. Vi har fått et unikt innblikk i hvordan en forestilling blir laga. 

Om å stå i motgang 
Hans og Synnøve er enige i at de først var skeptiske til tematikken i forestillingen. – Jeg var spent på hvordan det skulle løses, - om det kom til å bli veldig tårevått og tungt, men det har blitt løst veldig fint. Humoren løser det på en måte som balanserer det og gjør det til en god opplevelse mener Synnøve Kåresen. – I tillegg har Johanna alltid en plan B supplerer Hans. - Publikum reagerer jo forskjellig, og det gir spenning og overraskelser! Men uansett hvordan responsen er, løser Johanna det på en måte som gjør at det føles bra. Hun tar ansvar, tar styringen og skaper trygghet og en god opplevelse. De er begge enige om at dette er en forestilling som de kommer til å huske. 

Rørt 
Johanna Mørck ble overrasket. På ordentlig. – Jeg ble helt, hva skal jeg si – det kom så brått på – ah! Jeg ble veldig glad! Det er veldig rørende å få et tydelig symbol som verdsetter det jeg brenner for. Jeg føler at det er en anerkjennelse for det arbeidet jeg gjør. Nå gleder jeg meg veldig til å sette meg inn i historien til Fiskerjenten – hvem hun var, og hva hun stod for.Fiskerjenten 

  • Prisen har fått navnet Fiskerjenten etter Bjørnstjerne Bjørnsons roman om fiskerjenten Petra fra Molde – som tross alle vansker både av praktisk og menneskelig art er tro mot sin innerste vilje og sitt talent og kjemper seg frem til å bli en kunstens tjener.  
  • Prisen tildeles personer som har gjort en særlig innsats eller vist et særlig talent, på eller utenfor scenen for Teatret Vårt.   
  • Fiskerjenten utdeles av Teatrets Venner i Molde. 
  • Prisen ble utdelt første gang i 2004. Tidligere vinnere er blant annet Vivi Sunde, Randolf Walderhaug, Carl Morten Amundsen, Valborg Frøysnes, Axel Bøyum m.fl.